Sněmovní tisk 438
Novela z. o zdravotnických prostředcích

Stav projednávání ke dni: 7. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Adámková, Milan Brázdil, Jana Pastuchová, Kamal Farhan, Jaroslav Dvořák, Rostislav Vyzula, David Kasal, Petr Pávek, Jiří Ventruba) předložila sněmovně návrh zákona 28. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Adámková V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 438/0 dne 29. 3. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0438.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 17. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 4. 2019 jako tisk 438/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2019 (usnesení č. 185). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Dne 28. 5. 2019 na 30. schůzi navrhovatel vzal zpět požadavek na projednávání tak, aby s návrhem mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 30. 5. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 642).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 2. 8. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 438/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 29. 11. 2019 na 39. schůzi odročeno (usnesení č. 827).Deskriptory EUROVOCu: poprodejní servis, profesní příprava, prostředky zdravotnické techniky, průběžná profesní příprava, správní delikt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)