Sněmovní tisk 424
Novela z. - antidiskriminační zákon

Stav projednávání ke dni: 22. května 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Červíčková M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 424/0 dne 13. 3. 2019.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 4. 2019 jako tisk 424/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, občanskoprávní žaloba, rovné zacházení, soudní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)