Sněmovní tisk 411
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 16. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 20. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 617).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 411/3.

Další projednávání možné od 24. 6. 2019.


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Ústavně právní výbor
č. 53 (11. prosince 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3204Milan Pour15428-23203.docx (15 KB)20. 8. 2019 v 12:35:00
3206Monika Červíčková15430-23206.docx (40 KB)20. 8. 2019 v 18:01:35
3504Monika Červíčková15728-23697.docx (21 KB)2. 10. 2019 v 19:28:24
3938Monika Červíčková16162-24354.docx (42 KB)28. 11. 2019 v 11:13:10


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytové právo, předkupní právo, převod vlastnictví, spoluvlastnictví, vlastnictví

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)