Sněmovní tisk 408
Novela z. o lesích (lesní zákon)

Stav projednávání ke dni: 16. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 408/0 dne 20. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Karel Tureček a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 577).
  Čtení proběhlo 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 577).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/4 (pozměňovací návrhy).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Zemědělský výbor
č. 24 (12. června 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2367Veronika Vrecionová14591-21715.docx (33 KB)17. 4. 2019 v 09:02:23
2870Ondřej Veselý15094-22482.docx (20 KB)17. 5. 2019 v 09:19:07
2907Ondřej Veselý15131-22551.docx (18 KB)28. 5. 2019 v 17:13:15
2927Alena Gajdůšková15151-22587.docx (30 KB)3. 6. 2019 v 16:45:49
2928Alena Gajdůšková15152-22588.docx (32 KB)3. 6. 2019 v 16:46:39
2929Alena Gajdůšková15153-22589.docx (30 KB)3. 6. 2019 v 16:47:35
2932Zdeněk Podal15156-22595.docx (13 KB)4. 6. 2019 v 09:55:47


Deskriptory EUROVOCu: les, lesní legislativa, odborná kvalifikace, ochrana lesa, pěstování lesů, vlastnictví lesů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)