Sněmovní tisk 397
Novela z. o krmivech - EU

Stav projednávání ke dni: 20. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 397/0 dne 12. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Marian Bojko a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13., 15. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 576).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 397/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 397/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 6. 6. 2019 na 30. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 654).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, kontrola dovozu, krmiva, označení výrobku, výživa zvířat, značení zboží nálepkami

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)