Sněmovní tisk 381
Písemná interpelace M. Kupky na A. Staňka ve věci ochrany unikátních historických bažantnic v Měšicích

Dokument

Autor: Mgr. Martin Kupka

Úplný název: Písemná interpelace poslance Martina Kupky na ministra kultury Antonína Staňka ve věci ochrany unikátních historických bažantnic v Měšicích
Adresát: doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Podáno dne: 6.12.2018
Odesláno adresátovi: 10.12.2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 24.01.2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 1. 2019 jako tisk 381/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 7. 3. 2019
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, les, ochrana kulturního dědictvíISP (příhlásit)