Sněmovní tisk 374
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Stav projednávání ke dni: 12. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 17. 1. 2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 18. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0374.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 2. 2019 jako tisk 374/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 545).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/3 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 6. 5. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2416Jana Pastuchová14640-21813.docx (15 KB)20. 3. 2019 v 13:40:28
2607Petr Dolínek14831-22087.docx (14 KB)15. 4. 2019 v 18:27:57
2661Zuzana Ožanová14885-22142.docx (16 KB)16. 4. 2019 v 17:14:08
2919Monika Oborná15143-22569.docx (15 KB)31. 5. 2019 v 11:33:44
3253Zuzana Ožanová15477-23309.docx (15 KB)4. 9. 2019 v 13:14:51
3362Josef Kott15586-23452.docx (16 KB)12. 9. 2019 v 16:03:52


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní přestupek, dopravní značky, hromadná doprava, pozemní doprava, silniční síť, taxi

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)