Sněmovní tisk 239
Písemná interpelace Z. Stanjury na A. Schillerovou ve věci vyhodnocení veřejných rozpočtů smluvních stran Smlouvy

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci vyhodnocení veřejných rozpočtů smluvních stran Smlouvy, s ohledem na hlavu III Smlouvy
Adresát: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Podáno dne: 8.06.2018
Odesláno adresátovi: 13.06.2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 13.07.2018

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 7. 2018 jako tisk 239/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 13. 9. 2018
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Lisabonská smlouva, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluhISP (příhlásit)