Sněmovní tisk 2
Zák. opatření Senátu o změně daňových zákonů

Předkladatel Senát PS O V S Prezident P Zákon Poslanecká sněmovna O Č Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 25. 9. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 26. 9. 2013 senátorům jako tisk 184/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 10. 2013 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 184/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 10. 2013 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 184/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 10. 2013 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 352).

Prezident republiky

 • P

  Prezident zákonné opatření podepsal 17. 10. 2013.

Zákonné opatření vyhlášeno 5. 11. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 344/2013 Sb.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 27. 11. 2013 jako sněmovní tisk 2/0.
  Předkladatel: Vláda

 • Č

  Čtení proběhlo 27. 11. 2013 na 1. schůzi.
  Sněmovna zákonné opatření schválila.

Usnesení Poslanecké sněmovny vyhlášeno 29. 11. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 382/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daňové právo, daňový systém, soukromé právo, vybírání daní, zákoník

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí2/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů2/0
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční2/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních2/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty2/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích2/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů2/0
307/2013novelizujeZákon o povinném značení lihu2/0
357/1992rušíZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2/0
12/1993rušíVyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí2/0
18/1993rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2/0
207/1993rušíVyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady2/0
322/1993rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.2/0
113/1994rušíZákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.2/0
96/1996rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2/0
203/1997rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2/0
169/1998rušíZákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2/0
476/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2/0


ISP (příhlásit)