Sněmovní tisk 992
Vl. n. z. o změně zák. v souv. s veřejným opatrovnictvím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: duševní zdraví, fyzická osoba, jmenování pracovníků, nezletilost, obec, péče o postižené osoby, právo dozoru, správní odpovědnost, zdravotně postižený člověk, způsobilost k právním úkonům

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)