Sněmovní tisk 975
Novela z.o posk.dotací soukr.škol., předškol. a škol.zaříz.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Alena Nohavová, Marta Semelová, Hana Aulická Jírovcová, Marie Pěnčíková, Ivo Pojezný, Zdeněk Ondráček, Miroslav Opálka, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: Nohavová A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 975/0 dne 7. 12. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2016. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2016 jako tisk 975/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: konfesijní vzdělávání, kvalita výuky, politika vzdělávání, soukromé školství, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)