Sněmovní tisk 915
N. z. o znárodnění majetku Zdeňka Bakaly

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Olga Havlová, Marek Černoch, Martin Lank, Jana Hnyková, David Kádner, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor) předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: Havlová O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 915/0 dne 20. 9. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2016 jako tisk 915/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, privatizace, soukromý majetek, znárodněníISP (příhlásit)