Sněmovní tisk 700
Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marta Semelová, Alena Nohavová, Hana Aulická Jírovcová) předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Semelová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 700/0 dne 22. 1. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2016 jako tisk 700/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Politika sociální, Rodina

Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, neformální výuka, politika vzdělávání, předškolní výchova, rodinná politika, služba ve veřejném zájmu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)