Sněmovní tisk 636
N.z. o Horské službě ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Soňa Marková, Stanislav Mackovík) předložila sněmovně návrh zákona 26. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: Marková S.,Mackovík S..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 636/0 dne 26. 10. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 2015. Vláda zaslala stanovisko 23. 11. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 11. 2015 jako tisk 636/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Záchranářství

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, horský region, orgány veřejné správy, pomoc obětem neštěstí, pravomoc instituce, přírodní turistika, první pomoc, veřejná službaISP (příhlásit)