Sněmovní tisk 610
Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Alexander Černý, Miloslava Vostrá) předložila sněmovně návrh zákona 22. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 610/0 dne 28. 2. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 3. 2012 jako tisk 610/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Exekuce, Konkurs, Řád občanský soudní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pohledávka, profesní status, soudní příkaz, správní dohled, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád610/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů610/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)610/0


ISP (příhlásit)