Sněmovní tisk 513
Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2010 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 11. 2011 jako tisk 513/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 24. 11. 2011 (usnesení č. 197).

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zprávu neschválila (hlasování č. 228).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)