Sněmovní tisk 443
Novela z. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (prof. MUDr Miloš Janeček, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 1. 2012 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 1. 2012 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 486).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2012.

Zákon vyhlášen 16. 2. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 53/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, odborná kvalifikace, rekvalifikace

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)443/0
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií443/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)443/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích443/0
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)443/0


ISP (příhlásit)