Sněmovní tisk 390
Doh.o zřízení a provozování letových služeb org. EUROCONTROL

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 390/0 dne 26. 7. 2011.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2011 na 23. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 736).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 390/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 71, usnesení č. 875).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 6. 2011 jako senátní tisk 116/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 116/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 9. 2011 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 116/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 364).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 6.01.2012.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Eurocontrol, letecká doprava, vzdušná bezpečnost, vzdušný prostorISP (příhlásit)