Sněmovní tisk 1061
Vl.n.z.o změně zák.v působ. MV v souv. s přij. kontrol. řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1061/0 dne 29. 5. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1696).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Kontrola, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, ministerstvo, orgány veřejné správy, policie, průhlednost rozhodování, správní dohled, správní kontrola

Navržené změny předpisů (20):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1061/0
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně1061/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii1061/0
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky1061/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)1061/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů1061/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)1061/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)1061/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze1061/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)1061/0
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů1061/0
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů1061/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)1061/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů1061/0
198/2002novelizujeZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)1061/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů1061/0
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství1061/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky1061/0
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů1061/0
191/2012novelizujeZákon o evropské občanské iniciativě1061/0


ISP (příhlásit)