Sněmovní tisk 792
Novela z. o výkonu povolání autoriz. architektů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Orgoníková H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 792/0 dne 2. 4. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 792/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 2009 (usnesení č. 384).
  Navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 2. 12. 2009.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Výstavba, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: městský architekt, odborná kvalifikace, profesní komora, veřejné stavitelství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)