Sněmovní tisk 76
Interpelace V.Exnera na C.Svobodu ve věci účasti na sch. Komise pro svob.Kubu

Dokument

Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Václava Exnera na ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu ve věci české účasti na schůzi Komise pro svobodnou Kubu
Adresát: RNDr. Alexandr Vondra
Podáno dne: 23.06.2006
Odesláno adresátovi: 27.06.2006
O zařazení na schůzi požádáno dne: 24.10.2006

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 10. 2006 jako tisk 76/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne:
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: disident, Kuba, názorové hnutí, Spojené státy, velvyslanectvíISP (příhlásit)