Sněmovní tisk 24
Návrh zákona o neziskových organizacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 14. 7. 2006.
Zástupce navrhovatele: Rabas Michal.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 22. 8. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 24/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Organizace neziskové

Deskriptory EUROVOCu: nezisková organizace, právnická osoba, veřejně prospěšná služba

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)