Sněmovní tisk 1044
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Ing. Miloslav Vlček předložil sněmovně návrh zákona 9. 2. 2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1044/0 dne 9. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 2. 2010. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 3. 2010 jako tisk 1044/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2010 (usnesení č. 485). Určil zpravodaje: RSDr. Petr Braný a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament /EP/, Mzdy, odměny za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: cestovní náhrady, finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, poslanec parlamentu, zaměstnanci sekretariátu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)