Sněmovní tisk 604
V.n.z. o změnách hranic krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 5. 2004.
  Zákon Senátem schválen 10. 6. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 127 pod číslem 387/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hranice, místní daň, region, samosprávná obec, správní celek, územní samospráva

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze604/2
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)604/0
314/2002novelizujeZákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností604/0


ISP (příhlásit)