Sněmovní tisk 560
V.n.z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 405/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 224 (nezařazen na schůzi výboru).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 8. 2004 a přijal usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako tisk 405/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 519).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 560/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 560/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 95, usnesení č. 1272).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 10. 2004.

Zákon vyhlášen 10. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 190 pod číslem 563/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: mateřská škola, odborná kvalifikace, sociální pracovník, speciální vzdělávání, střední vzdělání, učitel, umělecká výchova, vedení školy, výchovné poradenství, výuka jazyků, vzdělávání pedagogů, základní vzdělání, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
65/1965novelizujeZákoník práce560/0
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech560/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů560/0
68/1997rušíNařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství560/4
139/1997rušíVyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců560/4
153/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství560/4
400/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb.560/4


ISP (příhlásit)