Sněmovní tisk 649
N.z. o zřízení VŠ polytechnické Jihlava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Buzková Petra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 649/0 dne 23. 4. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Ing. Michaela Šojdrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 70, usnesení č. 1121).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 359/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 5. 2004 a přijal usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako tisk 359/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 453).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 24. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 375/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Školství

Deskriptory EUROVOCu: univerzita, veřejné školství, vysokoškolské vzděláníISP (příhlásit)