Sněmovní tisk 615
Novela z. o státním zastupitelství - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 615/0 dne 31. 3. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2004 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1107).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 615/2, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 50, usnesení č. 1295).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 427/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 2004 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 427/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 10. 11. 2004 a přijal usnesení č. 315, které bylo rozdáno jako tisk 427/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 540).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 14. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 213 pod číslem 630/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: Eurojust, odměňování, pracovník v zahraničí, soudní spolupráce EU v trestních věcech, stanovení mzdy, státní zástupce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)