Sněmovní tisk 46
V. n. z., kterým se pro rok 2003 stanoví určování výše platu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 10. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 7110046/0 dne 10.09.2002.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 9. 2002.
  Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2002 na 5. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 9. 2002 na 5. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 71).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 9. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 356/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2002 a přijal usnesení č. 329, které bylo rozdáno jako tisk 356/2 (nezabývat se).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 9. 2002 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 356/1 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 9. 2002.
  Prezident zákon podepsal 25. 9. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 9. 2002.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 151 pod číslem 425/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, poslanec parlamentu, poslanecká dieta, soudce a státní zástupce, státní úředník, veřejná funkceISP (příhlásit)