Sněmovní tisk 263
V. n. z. o akciové spol. České dráhy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 263/0 dne 19. 3. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 376).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 46, usnesení č. 376).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 126).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 5. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 6. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 179/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: kapitálová společnost, převod vlastnictví, privatizace, veřejné vlastnictví, železniční doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)