Sněmovní tisk 1259
Novela zákona o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 13. 2. 2006.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1259/0 dne 21. 2. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 2. 2006. Vláda zaslala stanovisko 23. 3. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 3. 2006 jako tisk 1259/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, stavební povolení, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)