Sněmovní tisk 1041
Novela zákona o evidenci obyvatel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 5. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 352/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 5. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 5. 2006 a přijal usnesení č. 113 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 5. 2006 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 352/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 490).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 3. 7. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 342/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, evidence obyvatelstva, informační systém, omezené šíření informací, osobní údaje, trvalý pobyt, veřejná bezpečnost, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (49)ISP (příhlásit)