Sněmovní tisk 1017
Novela zákona o soudech a soudcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Libereckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 15. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Skokan Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1017/0 dne 16. 6. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 6. 2005. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 7. 2005 jako tisk 1017/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: místní příslušnost, právní systém, soudce, soudní pravomoc, soudní řízení, správní celek, vrchní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)