Sněmovní tisk 194
Návrh novely zák. o státní památkové péči

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radko Martínek, Jaromír Talíř, Miloslav Kučera st.) předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Martínek Radko a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 194/0 dne 23. 4. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 1999. Vláda zaslala stanovisko 28. 5. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 5. 1999 jako tisk 194/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 194/4, který byl rozeslán 30. 11. 1999 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 625).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 135/0.

  • O

   Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička).

  • V
   • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 9. 12. 1999 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (schvaluje).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

  Sbírka zákonů

  • Sb

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

  Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 361/1999 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Památky kulturní, Podnikání

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura

  Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, odborná kvalifikace, ochrana kulturního dědictví  ISP (příhlásit)