Sněmovní tisk 1134
Senátní návrh zákona Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Jiří Stodůlka - Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury předložil Senátu návrh zákona 2. 8. 2001. Návrh zákona rozeslán dne 11. 10. 2002 senátorům jako tisk 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Josef Kaňa), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava), Mandátový a imunitní výbor (Ing. Ondřej Feber).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 8. 2001 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 101/4 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 9. 2001 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 101/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 101/3 (záznam z jednání).
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 11. 10. 2001 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 101/5 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 10. 2001 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 101/6 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 101/7 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 101/8 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 101/9.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Stodůlka,Skalický, Lastovecká.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1134/0 dne 2. 11. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 5. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2001 jako tisk 1134/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, prezidentské volby, ústava, ústavní právo, volební právoISP (příhlásit)