Sněmovní tisk 1068
Vládní návrh zák. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1068/0 dne 2. 10. 2001.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 2001 (usnesení č. 463). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: bezcelní prodej, daň z přidané hodnoty, sazba DPHISP (příhlásit)