Sněmovní tisk 381
Interpelace V. Filipa ve věci v.d.DRUSTOL Nový Jičín

Dokument

Autor: JUDr. Vojtěch Filip

Úplný název: Písemná interpelace poslance Vojtěcha Filipa na ministra financí Pavla Mertlíka ve věci v.d. DRUSTOL, Nový Jičín
Adresát: Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
Podáno dne: 28.07.1999
Odesláno adresátovi: 28.07.1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 28.09.1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 10. 1999 jako tisk 381/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14., 21. 10., 4. 11. 1999 na 17. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: družstvo, finanční zrovnoprávnění, odškodnění, převod vlastnictvíISP (příhlásit)