Sněmovní tisk 345
Interpelace M.Grebeníčka ve věci postoje vlády ČR

Dokument

Autor: doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na předsedu vlády Miloše Zemana ve věci postoje vlády České republiky
Adresát: Ing. Miloš Zeman
Podáno dne: 14.07.1999
Odesláno adresátovi: 15.07.1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 3.09.1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Interpelace se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 345/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14. 10. 1999 na 17. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: civilní oběť, Jugoslávie, mezinárodní humanitární právo, NATO, ochrana práv a svobod, válkaISP (příhlásit)