Sněmovní tisk 124
Karla Vymětala ve věci život.prostředí v obci Klimkovice

Dokument

Autor: Ing. Karel Vymětal

Úplný název: Interpelace poslance Karla Vymětala na ministra životního prostředí Jiřího Skalického ve věci řešení životního prostředí v obci Klimkovice
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Podáno dne: 25.11.1996
Odesláno adresátovi: 28.11.1996
O zařazení na schůzi požádáno dne: 22.01.1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 6. 2. 1997 jako tisk 124/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 6. 2. 1997 na 8. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: dálnice, inženýrské stavby, znečišťování atmosféry, znečišťování životního prostředíISP (příhlásit)