Sněmovní tisk 1857
Smlouva mezi ČR a SRN o vzájemné pomoci celních správ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1995-06-23.
    Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1857 dne 1995-07-12.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
      Smlouva byla dne 26. 9. 1995 na 34. schůzi schválena (usnesení č. 742).


ISP (příhlásit)