Sněmovní tisk 1703
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 1994

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1994
Autor: Rada ČTK
Předloženo: 3.05.1995
Rozesláno všem poslancům 4. 5. 1995 jako sněmovní tisk 1703.
Organizační výbor určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal zprávu k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.


ISP (příhlásit)