Sněmovní tisk 2063
Zákon - novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

PhDr. František Kozel předložil sněmovně návrh zákona 11. 1. 1996.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2063/0 dne 12. 1. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 26. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 1. 1996 jako tisk 2063/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: ŠkolstvíISP (příhlásit)