Sněmovní tisk 2048
Zákon - novela z. o podmínkách převodu majetku státu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2048/0 dne 10. 1. 1996.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 6. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 890).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Vztahy vlastnickéISP (příhlásit)