Sněmovní tisk 1751
Interpelace poslance Jiřího Macháčka


Autor: Ing. Jiří Macháček
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace poslance Jiřího Macháčka
Podáno: 1995-05-11
Odesláno adresátovi: 1995-05-15
Odpověď rozeslána 11.05.1995 jako tisk 1751 A.
Úplný název: Interpelace poslance Jiřího Macháčka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci údajného zrušení regionálního pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Olomouci a ve věci platby za přijímací zkoušky na vysoké školy
Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)