Sněmovní tisk 1122
Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka


Autor: Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace ve věci plošných výpovědí vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol
Podáno: 1994-08-24
Odesláno adresátovi: 1994-08-30
Odpověď rozeslána 24.08.1994 jako tisk 1122 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)