Sněmovní tisk 973-E
"Negociační balíček" k finanční perspektivě 2007 - 2013

Dokument


Úplný název dokumentu EU: "Negociační balíček" k finanční perspektivě 2007 - 2013 /kód dokumentu 8292/05/ a k rámcové pozici pro Parlament České republiky

Předkladatel: min.financí, min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 6. 5. 2005 jako tisk 973-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 14., 30. 6. 2005 na 45. schůzi.
    Dokument projednán bez usnesení.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: financování EU, financování rozpočtu (EU), kontrola finančních prognóz, víceletý finanční rámecISP (příhlásit)