Sněmovní tisk 673
Písemná interpelace J. Fischerové na R. Pelikána ve věci jakým způsobem vykonává MS dohled o přidělování kauz

Dokument

Autor: Ing. Jana Fischerová, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Jany Fischerové na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci jakým způsobem vykonává ministerstvo spravedlnosti dohled nad způsobem, jakým se na soudech rozhoduje o přidělování kauz jednotlivým soudcům
Adresát: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
Podáno dne: 13.11.2015
Odesláno adresátovi: 16.11.2015
O zařazení na schůzi požádáno dne: 16.12.2015

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 17. 12. 2015 jako tisk 673/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 21. 1. 2016
    Výsledek hlasování: Bez usneseníHesla věcného rejstříku: Interpelace

Deskriptory EUROVOCu: dostupnost práva, ministerstvo, přípustnost řízení, soudce, soudní řízeníISP (příhlásit)