Sněmovní tisk 516
Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách

Stav projednávání ke dni: 14. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 516/0 dne 19. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 772).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 7. 12. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3968Petr Třešňák16192-24406.docx (27 KB)4. 12. 2019 v 16:05:49


Deskriptory EUROVOCu: hlasování, plán financování, pojišťovna, správní rada, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)