Sněmovní tisk 467
Písemná interpelace P. Bendla na M. Jurečku ve věci Lesy České republiky

Dokument

Autor: Ing. Petr Bendl

Úplný název: Písemná interpelace poslance Petra Bendla na ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci Lesy České republiky
Adresát: Ing. Marian Jurečka
Podáno dne: 25.02.2015
Odesláno adresátovi: 27.02.2015
O zařazení na schůzi požádáno dne: 15.04.2015

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 4. 2015 jako tisk 467/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 30. 4. 2015
    Výsledek hlasování: Bez usneseníHesla věcného rejstříku: Interpelace

Deskriptory EUROVOCu: armáda, aukční prodej, těžba dřeva, vlastnictví lesůISP (příhlásit)