Sněmovní tisk 134
Vládní návrh zákona o matrikách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 134/0 dne 15. 11. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 167).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 134/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 134/2, který byl rozeslán 4. 12. 2002 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 176, usnesení č. 222).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 12. 2002 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 3/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 12. 2002 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 12. 2002 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 3/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 12. 2002 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 25).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 197 pod číslem 578/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Matriky

Deskriptory EUROVOCu: dítě, evidence obyvatelstva, manželství, osobní stav, příjmení, smrt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)