Hospodářský výbor
Podvýbor pro ICT průmysl a e-Government

Předseda

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta

Místopředseda

Ing. Petr KudelaISP (příhlásit)